by  in Aktualności

Akredytacje prasowe

Wnioski o akredytację na imprezy należy przesyłać e-mailem: boks@vp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i numer legitymacji prasowej. Pierwszeństwo przy procedurze przyznawania akredytacji mają media partnerskie oraz promujące imprezy jeszcze przed ich rozpoczęciem. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.

adminAkredytacje prasowe