Akredytacje Prasowe

Wnioski o akredytację na imprezy należy przesyłać e-mailem na adres: boks@vp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i numer legitymacji prasowej. W miarę możliwości również numer ISSN wydawcy. Bezwzględne pierwszeństwo przy procedurze przyznawania akredytacji mają media partnerskie oraz promujące imprezy jeszcze przed ich rozpoczęciem.

adminAkredytacje Prasowe